Omdat alle verkoopinformatie naar Podiumkunst.info gaat en omdat de financiële afspraken in de database zijn opgenomen, kan Podiumkunst.info ook berekeningen maken ten behoeve van de afrekening van voorstellingen. We hebben er voor gekozen om verkoop inclusief omzetbelasting naar Podiumkunst.info te sturen. Dat betekent dat Podiumkunst.info BTW uit de verkoop zal elimineren. Mocht zich een BTW wijziging voordoen, dan zullen we de BTW binnen Podiumkunst.info aanpassen.