Menu Zalen

In de optie Zalen wordt een opsomming van de zalen die jullie theater heeft getoond. Dit zullen meestal, afhankelijk van het aantal zalen in uw theater, een grote zaal, middenzaal en kleine zaal zijn. Daarnaast zijn er twee andere type zalen te onderscheiden: 

 • Overige locaties: als een voorstelling plaatsvindt in jullie theater, maar op een andere locatie dan de aanwezige zalen (bijvoorbeeld in de foyer). De aanbieder maakt de voorstelling aan onder “Overige locaties”.
 • Externe locaties: als een voorstelling plaatsvindt buiten jullie theater, maar de contracten, promotie en kaartverkoop wel via jullie theater verlopen, maakt de aanbieder de voorstelling aan onder “Externe locaties”.

Podiumkunst.info maakt de zalen voor jullie aan. Wanneer er een zaal ontbreekt, kan je dit bij Podiumkunst.info melden, door een e-mail te sturen naar support@dip.nl. Ook naamswijzigingen kan je via deze weg doorgeven en dan passen wij het voor je aan.


Toeslagen

De applicatie Podiumkunst.info biedt de mogelijkheid om per zaal standaardbedragen voor toeslagen vast te leggen. De aanbieders kunnen vervolgens bij het aanmaken van Financiële Afspraken opzoeken welke bedragen van toepassing zijn voor de voorstelling waar de afspraak over gaat. Het is overigens niet verplicht voor een aanbieder om de bedragen één op één over te nemen, dus uitzonderingen blijven altijd mogelijk.


Het vastleggen van de toeslagen gaat als volgt:

 • Ga naar de optie Zalen.
 • Klik op ‘Toeslagen’ achter de zaal waarvoor je de toeslagen wilt toevoegen. Er verschijnt een nieuwe pagina.
 • Klik op de knop “Toeslagperiode toevoegen”. Er verschijnt een nieuwe pagina.
 • Voer als ingangsdatum in per wanneer de toeslagen gelden. Voor een zaal kan slechts één toeslagperiode van toepassing zijn. Deze periode heeft betrekking op het moment van aanmaken van de financiële afspraak door de aanbieder.
 • Vul alle bedragen in en klik op de knop Opslaan.
 • Herhaal dit eventueel voor alle andere zalen.

  Als u het verwarrend vindt om toeslagperiodes uit het verleden tussen de huidig geldende toeslagen te zien, dan kun u deze toeslagperiodes ook verwijderen.
 • Zoek de regel van de te verwijderen periode op.
 • Klik helemaal rechts in de regel op het woord "Verwijderen". U krijgt de vraag of u het zeker weet.
 • Klik hier op OK.

  De aanbieder zal bij het aanmaken van een financiële afspraak steeds de vaste bedragen van de toeslagen kunnen inzien en deze al dan niet overnemen. Per zaal is maar één bedrag per toeslag mogelijk. Het kan voorkomen, dat uw theater voor verschillende soorten voorstellingen verschillende hoogtes van de toeslagen heeft vastgesteld, waarbij bijvoorbeeld de kindervoorstellingen afwijken van de overige voorstellingen. Voor de kindervoorstellingen zal dan steeds per keer in de financiële afspraken de juiste afwijkende toeslag ingevuld moeten worden, die de aanbieder niet in de applicatie kan opzoeken. U zult deze op een andere manier moeten communiceren. Deze bedragen kunnen ook vastgelegd worden in de standaardovereenkomt.