Welkom bij Podiumkunst.info! Je hebt van een medewerker van Podiumkunst.info, of van een collega, de inloggegevens voor de online omgeving van Podiumkunst.info ontvangen. Inloggen doe je door naar http://www.podiumkunst.info te gaan. Je kan rechtsboven klikken op 'inloggen' en voert hier de gegevens in. 


Wanneer je bent ingelogd, verschijnt het dashboard. Het dashboard toont een aantal samenvattende gegevens en is standaard ingesteld op het huidige seizoen. Centraal op je dashboard zie je een grafiek. Deze grafiek toont de kaartverkoopinformatie per maand op cumulatief niveau (subtotalen per maand tellen op). Linksonder de grafiek vind je de filteropties. Zo kan je ook informatie van het vorige of volgende seizoen inzien. Rechts van de grafiek zie je de totale omzet, het totaal aantal - in Podiumkunst.info ingevoerde - producties, de totale capaciteit en bezettingsgraad en de gemiddelde ticketprijs. Als jullie theater naast verkochte kaarten ook reserveringen en blokkades doorgeeft, dan zie je hier de totalen ervan. Hetzelfde geldt voor de weergave van verkochte kaarten uitgesplitst in normaal tarief, kortingskaarten, vrijkaarten en overige kaarten.


Onderaan de grafiek vind je informatie over de producties die in jullie theater spelen. Belangrijk is dat je op geaggregeerd niveau verkoopinformatie van je collega-theaters kunt inzien. Je ziet een zwart streepje staan in de bezettingsgraad. Dit streepje geeft het gemiddeld aantal verkochte kaarten door alle theaters (die aangesloten zijn bij Podiumkunst.info) voor die specifieke productie weer. Let op: deze functie werkt alleen naar behoren als je de correcte zaalcapaciteit doorgeeft. 


De volgende artikelen in dit hoofdstuk (2. Informatie voor theaters) omschrijven welke informatie je waar vindt in Podiumkunst.info. Ongeacht op welke pagina van Podiumkunst.info je je bevindt, rechtsboven in beeld zie je altijd je inlognaam vermeld staan (of van degene die is ingelogd). Als je hier met de muis op klikt, verschijnt er een dropdown menu. De volgende handleidingen beschrijven de opties in dit menu. 


Lees alles goed door en ga op verkenning. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact met ons op: support@dip.nl.