Alle deelnemende theaters ontvangen automatisch een weekoverzicht. Dit overzicht wordt aangeleverd in de vorm van een Excel bestand en verstuurd als bijlage bij een e-mail. Hierin staan de verkoopstanden weergegeven ten opzichte van de week ervoor. Bovendien worden deze gegevens gepresenteerd naast de gemiddelde bezetting van alle theaters die dezelfde productie geprogrammeerd hebben.


Op deze plek leggen wij uit welke informatie precies getoond wordt in uw Excel bestand. De spreadsheets bestaan steeds uit twee tabbladen, één voor producties en één voor voorstellingen. De gegevens worden getoond voor alle voorstellingen in het huidige seizoen.


Tabblad Producties

Witte kolommen (A t/m E) geven algemene informatie over de productie in uw theater.

Blauwe kolommen (F t/m N) geven verkoopinformatie over de productie in uw theater.

Gele kolommen (O t/m Y) geven landelijke verkoopinformatie over de productie.

Grijze kolommen (AB-AC) geven het verschil weer tussen de eigen cijfers en de landelijke cijfers.

De gegevens in dit tabblad zijn gesorteerd op datum eerste voorstelling (aflopend).


Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info.

Kolom B: 1st Vrst = datum van de eerste voorstelling van deze productie in uw theater.

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info.

Kolom D: Producent = aanbieder van de productie.

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info.

Kolom E: Impresariaat = indien de producent vertegenwoordigd wordt door een impresariaat, dan wordt dit hier vermeld.

Kolom F: # Vrst = aantal voorstellingen voor deze productie in uw theater.

Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze productie, dus van alle voorstellingen bij elkaar opgeteld.

Kolom H: WK xx = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van vorige week.

Kolom I: WK yy = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van deze week.

Kolom J: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week.

Kolom K: % Mutatie = een percentage, dat aangeeft hoeveel kaarten er in week yy verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week xx reeds verkocht was.

NB: Deze kolom vertoont een foutmelding als er geen kaarten zijn verkocht, want delen door nul kan niet.

Kolom L: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven.

Kolom M: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette voor deze productie.

Kolom O: 1st Vrst = datum van de eerste voorstelling van deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom P: Datum laatste Vrst = datum van de laatste voorstelling van deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom Q: # Vrst = aantal voorstellingen voor deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom R: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze productie, dus van alle voorstellingen bij elkaar opgeteld (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom S: # Theaters = aantal theaters waarin deze productie geprogrammeerd staat (voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom T: WK xx = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van vorige week (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom U: WK yy = verkoopcijfers voor deze productie, tussenstand van deze week (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom V: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week.

Kolom W: % Mutatie = een percentage, dat aangeeft hoeveel kaarten er in week yy verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week xx reeds verkocht was.

NB: Deze kolom vertoont een foutmelding als er geen kaarten zijn verkocht, want delen door nul kan niet.

Kolom X: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom Y: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette voor deze productie (landelijk gezien, voor zover bekend op basis van de gegevens in Podiumkunst.info).

Kolom Z: ~Recette = Gemiddelde recette per voorstelling. Dit wordt berekend als totale recette voor verkochte kaarten voor de hele productie, gedeeld door het aantal voorstellingen. Let op: dit kan door afronding van de cijfers afwijken van de berekening kolom J (WK yy) / Kolom N (~ Kaartprijs).

Kolom AA: = het verschil tussen het eigen bezettingspercentage en het landelijke bezettingspercentage.

Kolom AB: # = het verschil tussen de verkoopstand van deze week voor het eigen theater en de gemiddelde verkoopstand deze week landelijk gezien.


Tabblad Voorstellingen

Blauwe kolommen (A t/m E) geven algemene informatie over de voorstelling in uw theater.

Grijze kolommen (F t/m N) geven verkoopinformatie over de voorstelling in uw theater.

De gegevens in dit tabblad zijn gesorteerd op datum (aflopend).

De voorstellingen in zwarte letters liggen in de toekomst, de voorstellingen in grijze letters zijn al geweest.


Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info (dus niet het unieke nummer van de voorstelling).

Kolom B: Datum= datum van de voorstelling in uw theater.

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info.

Kolom D: Producent = Aanbieder van de productie.

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info.

Kolom E: Impresariaat = Indien de producent vertegenwoordigd wordt door een impresariaat, dan wordt dit hier vermeld.

Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling.

Kolom H: WK xx = verkoopcijfers voor deze voorstelling, tussenstand van vorige week.

Kolom I: WK yy = verkoopcijfers voor deze voorstelling, tussenstand van deze week.

Kolom J: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week.

Kolom K: % Mutatie = een percentage, dat aangeeft hoeveel kaarten er in week yy verkocht zijn als percentage van het aantal dat in week xx reeds verkocht was.

NB: Deze kolom vertoont een foutmelding als er geen kaarten zijn verkocht, want delen door nul kan niet.

Kolom L: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven.

Kolom M: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette voor deze voorstelling.

Kolom N: Recette = totaal recette voor deze voorstelling.


Let op: wordt % bezetting niet getoond in uw overzicht, dan komt dat omdat u nog geen rangsjablonen heeft aangemaakt in Podiumkunst.info. Zie onze handleiding voor het aanmaken en koppelen van de rangsjablonen.


Tabblad Voorstellingen laatste 10 weken

Witte kolommen (A t/m H) geven algemene informatie over de voorstelling in uw theater.

Grijze kolommen (I t/m J) geven weer hoever de voorverkoop gevorderd was op 31 augustus. Ontvangt u een overzicht in de periode tussen 1 juli en 31 augustus, dan vindt u hier de standen van het moment van aanmaken van het overzicht. Dit kan dus afwijken van de cijfers in kolommen K t/m M.

Blauwe kolommen (K t/m AN) geven de cijfers over de afgelopen 10 weken weer, gegroepeerd per 3 kolommen.


Kolom A t/m H zijn exact hetzelfde als in tabblad Voorstellingen.

Kolom I: Aantal = aantal kaarten verkocht voor deze voorstelling t/m 31 augustus of tot moment van aanmaken van dit overzicht als de datum tussen 1 juli en 31 augustus ligt.

Kolom J: Recette = recette voor deze voorstelling t/m 31 augustus of tot moment van aanmaken van dit overzicht als de datum tussen 1 juli en 31 augustus ligt.

Kolom K t/m AN: cijfers over de afgelopen 10 weken plus steeds een vergelijking met de voorgaande week.

Kolom K, N, Q, T, W, Z, AC, AF, AI en AL: verkoopcijfers voor deze voorstelling, tussenstand voor de betreffende week.

Kolom L, O, R, U, X, AA, AD, AG, AJ en AM: recette voor deze voorstelling, tussenstand voor de betreffende week.

Kolom M, P, S, V, Y, AB, AE, AH, AK en AN: verschil in verkoopcijfer ten opzichte van vorige week.


Tabblad Voorstellingen laatste 7 dagen

Witte kolommen (A t/m H) geven algemene informatie over de voorstelling in uw theater.

Groene kolommen (K t/m AE) ) geven de cijfers over de afgelopen 7 dagen weer, gegroepeerd per 3 kolommen.


Kolom A t/m H zijn exact hetzelfde als in tabblad Voorstellingen.

Kolom K t/m AE: cijfers over de afgelopen 7 dagen plus steeds een vergelijking met de voorgaande dag.

Kolom K, N, Q, T, W, Z en AC: verkoopcijfers voor deze voorstelling, tussenstand voor de betreffende dag.

Kolom L, O, R, U, X, AA en AD: recette voor deze voorstelling, tussenstand voor de betreffende dag.

Kolom M, P, S, V, Y, AB en AE: verschil in verkoopcijfer ten opzichte van vorige week.