Alle aangesloten producenten ontvangen automatisch een weekoverzicht. Dit overzicht wordt aangeleverd in de vorm van een Excel bestand en verstuurd als bijlage bij een e-mail. Hierin staan de verkoopstanden van de laatste 10 weken en van de meest recente week per dag weergegeven.

Op deze plek leggen wij uit welke informatie precies getoond wordt in uw Excel bestand. 


De spreadsheets bestaan steeds uit vier tabbladen; de Samenvatting, Voorstellingen, Producties in de laatste 10 weken en Producties in de laatste 7 dagen. Op het tabblad Samenvatting worden de cijfers van uw producties getoond naast de landelijke cijfers van alle producties van aangesloten producenten in hetzelfde genre (als benchmark). De tab Voorstellingen toont de gegevens voor alle voorstellingen in alle theaters van uw producties in het huidige seizoen. De tabs met Producties laatste 10 weken en Producties laatste 7 dagen geven de standen en recette van de laatste week/dag en het verschil in aantal verkochte kaarten ten opzichte van de vorige week / de dag ervoor.


Tabblad Samenvatting

Het gele gedeelte geeft informatie over de totalen van uw producties in het huidige seizoen vergeleken met de landelijke producties binnen hetzelfde genre (bijv. moderne dans). U ziet hier de absolute waarden en uw procentuele aandeel in de markt.

Het blauwe gedeelte geeft informatie over de specifieke producties van u als producent.

 

Kolom A: geeft aan waar de data betrekking op heeft

Kolom B: Genre = genre, bijv. toneel of cabaret, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info.

Kolom C: # Vrst = aantal voorstellingen

Kolom D: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze productie, dus van alle voorstellingen bij elkaar opgeteld.

Kolom E: # Theaters = aantal theaters waar één of meerdere voorstelling(en) speelt/spelen.

Kolom F: WK xx = verkoopcijfers, tussenstand van vorige week.

Kolom G: WK yy = verkoopcijfers, tussenstand van deze week.

Kolom H: # Mutatie = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week.

Kolom I: % Mutatie = procentuele verschil # verkochte kaarten vorige week en deze week.

Kolom J: % Bezetting = hoeveel procent van de beschikbare kaarten is uitgegeven.

Kolom K: ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs, berekend op basis van aantal uitgegeven kaarten en totaal recette.

Kolom L: Recette = totale recette voor verkochte kaartenTabblad Voorstellingen

 Het witte gedeelte geeft algemene informatie over de voorstellingen zelf (PKI id, datum voorstelling, naam productie, theater, genre).

Het blauwe gedeelte geeft informatie over de voorstellingen in de afgelopen week ten opzichte van de week ervoor.

 

Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info (dus niet het unieke nummer van de voorstelling).

Kolom B: Datum= datum van de voorstelling.

(Kolom C: Datum laatste voorstelling = datum van de laatste voorstelling.)

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info.

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info.

Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling.

Kolom H: WK xx = verkoopcijfers voor deze voorstelling, laatste week

Kolom I: WK yy = verkoopcijfers voor deze voorstelling, één-na-laatste week

Kolom J: # Mutatie = absoluut verschil in kaartstanden van afgelopen week ten opzichte van de week ervoor.

Kolom K: % Mutatie = relatief verschil in kaartstanden van afgelopen week ten opzichte van de week ervoor.

Kolom L: % Bezetting = percentage # verkochte kaarten laatste week ten opzichte van de capaciteit (I4/G4)

Kolom M:  ~ Kaartprijs = gemiddelde kaartprijs

Kolom N: Recette = recette voor deze voorstellingTabblad Producties laatste 10 weken

Het witte gedeelte geeft algemene informatie over de voorstellingen zelf (PKI id, datum voorstelling, naam productie, theater, genre).

Het grijze gedeelte geeft informatie over de voorverkoop van de producties tot de start van het nieuwe theaterseizoen (tot en met 31 augustus).

Het blauwe gedeelte geeft cumulatieve informatie over de producties in de afgelopen tien weken (aflopend van meest recent tot minder recent).

Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info (dus niet het unieke nummer van de voorstelling).

Kolom B: Datum= datum van de voorstelling.

(Kolom C: Datum laatste voorstelling = datum van de laatste voorstelling.)

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info.

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info.

Kolom F: # Vrst = aantal voorstellingen binnen de productie

Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling.

Kolom H: Aantal = Voorverkoop van de productie in aantal kaarten (t/m 31-08-2018)

Kolom I: Recette = Voorverkoop van de productie in recette (t/m 31-08-2018)

Kolom J: Aantal = verkoopcijfers voor deze productie, laatste week

Kolom K: Recette = recette voor deze productie, één-na-laatste week

Kolom L: Verschil = verschil in aantal verkochte kaarten vorige week en deze week

Kolom M: Aantal = verkoopcijfers voor deze productie, week xx

Kolom N: Recette = recette voor deze productie, week xx

Kolom O: Verschil = verschil in aantal verkochte kaarten week xx en week yy

Etc.Tabblad Producties laatste 7 dagen

Het witte gedeelte geeft algemene informatie over de voorstellingen zelf (PKI id, datum voorstelling, naam productie, theater, genre).

Het grijze gedeelte geeft informatie over de voorverkoop van de producties tot de start van het nieuwe theaterseizoen (tot en met 31 augustus).

Het groene gedeelte geeft cumulatieve informatie over de producties in de afgelopen tien weken (aflopend van meest recent tot minder recent).

Kolom A: PKI ID = het unieke nummer van deze productie in Podiumkunst.info (dus niet het unieke nummer van de voorstelling).

Kolom B: Datum= datum van de voorstelling.

(Kolom C: Datum laatste voorstelling = datum van de laatste voorstelling.)

Kolom D: Productie = titel van de productie, zoals die is aangemaakt in Podiumkunst.info.

Kolom E: Genre = genre van de productie, zoals ingevoerd in Podiumkunst.info.

Kolom F: # Vrst = aantal voorstellingen binnen de productie

Kolom G: # Cap = totaal aantal beschikbare kaarten voor deze voorstelling.

Kolom J: Aantal = verkoopcijfers voor deze productie, zondag

Kolom K: Recette = recette voor deze productie, zaterdag

Kolom L: Verschil = verschil in aantal verkochte kaarten zaterdag en zondag

Kolom M: Aantal = verkoopcijfers voor deze productie, vrijdag

Kolom N: Recette = recette voor deze productie, vrijdag

Kolom O: Verschil = verschil in aantal verkochte kaarten donderdag en vrijdag

Etc.