Publieksmonitor

Gewijzigd op Sun, 21 May 2023 om 11:59 AM

Wat is de Publieksmonitor?
DIP werkt hard aan de realisatie van de derde module naast de Verkoopmonitor en Contractmodule: de Publieksmonitor. Dit is een digitale tool waarmee we publieks- en verkoopdata in de podiumkunstensector centraal kunnen verzamelen en ontsluiten. Daarmee maken we data-driven-marketing en -decision-making mogelijk voor programmeurs, marketeers en makers mogelijk. De eerste versie van de Publieksmonitor wordt half november 2023 opgeleverd.

Hoe werkt het?
Om gebruik te kunnen maken van de Publieksmonitor, moet een koppeling worden gelegd tussen het kaartverkoopsysteem van het theater en het Datawarehouse (DWH) van DIP. In het DWH worden de geaggregeerde publieksgegevens van alle gebruikers van DIP verzameld. Periodiek (in principe dagelijks) worden alle mutaties binnen het ticketsysteem aangeleverd aan DIP en opgeslagen in het DWH.

Voor de aanlevering van gegevens wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ETL loader. ETL staat voor Extract - Translate - Load:

  • Extract: de gegevens worden geleverd door het kaartverkoopsysteem
  • Translate: de gegevens worden vertaald in het algemene model van DIP
  • Load: de gegevens worden weggeschreven in het DWH


De ETL Loader heeft een belangrijke taak in het filteren van de gegevens:

  • Gegevens die kunnen leiden tot het herkennen van individuele klanten worden verwijderd. Denk aan namen, huisnummers, telefoonnummers  en e-mailadressen.
  • Bepaalde voorstellingen kunnen worden uitgesloten van opname in het DWH. 


Benieuwd wat de Publieksmonitor voor jou kan betekenen?
E-mail gerust naar support@dip.nl, we vertellen er graag meer over.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren