Om gebruik te kunnen maken van de Publieksmonitor, moet een koppeling worden gelegd tussen het kaartverkoopsysteem van het theater en het Datawarehouse (DWH) van DIP. In het DWH worden de geaggregeerde publieksgegevens van alle gebruikers van DIP  verzameld. Periodiek (in principe dagelijks) worden alle mutaties binnen het ticketsysteem aangeleverd aan DIP en opgeslagen in het DWH. 

Voor de aanlevering van gegevens wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ETL loader. ETL staat voor Extract / Translate / Load:


  • Extract: de gegevens worden geleverd door het kaartverkoopsysteem
  • Translate: de gegevens worden vertaald in het algemene model van DIP
  • Load: de gegevens worden weggeschreven in het DWH


De ETL loader heeft een belangrijke taak in het filteren van de gegevens:


  • Gegevens die kunnen leiden tot het herkennen van individuele klanten worden verwijderd. Dit betreft o.a namen, huisnummers, telefoonnummers  en e-mailadressen.
  •  Bepaalde voorstellingen kunnen worden uitgesloten van opname in het DWH.