Middels een koppeling met een kaartverkoopsysteem is het mogelijk de kaartstanden, capaciteit en recette dagelijks naar Podiumkunst.info te sturen. Aanbieders kunnen dan, door middel van een koppeling met het boekingssysteem of in de applicatie van Podiumkunst.info zelf, de kaartstanden, capaciteit en recette inzien. 


Om dit mogelijk te maken, koppel je ieder seizoen de voorstellingen met Podiumkunst.info in jouw kaartverkoopsysteem. In de volgende hoofdstukken kun je lezen hoe dit per kaartverkoopsysteem is vormgegeven.