Toelichting kwartaaloverzicht FPK

Gewijzigd op Tue, 25 Jul 2023 om 01:58 PM

Alle voorstellingen en bijbehorende kaartstanden worden één keer per kwartaal opgehaald (in de eerste week van de tweede maand van het volgende kwartaal). De jaarplanning is als volgt:


  • 1 mei: voorstellingen en cijfers voor januari, februari en maart
  • 1 augustus: voorstellingen en cijfers voor april, mei en juni
  • 1 november: voorstellingen en cijfers voor juli, augustus en september
  • 1 februari: voorstellingen en cijfers voor oktober, november en december


Op de eerste dag van de maand waarin je de gegevens voor het FPK moet invullen krijgen alle producenten van ons een e-mail. Met een overzicht van alle gegevens die klaarstaan om doorgezet te worden naar de verantwoordingsmodule. Zo kun je zelf controleren of de data compleet en correct zijn.


In dit overzicht vind je de hieronder beschreven kolommen met daarin de volgende informatie:


Producent-IDhet cijfer tussen haakjes in de bestandsnaam is uw producent-ID bij DIP
Productietitelde titel van de productie in DIP
Nieuw/reprisegaat het om een nieuwe productie (nieuw) of om een reprise
Co-productie?is het een co-productie of eigen productie?
Co-producentnaam van de co-producent(en)
Theaternaam van het theater
Postcodepostcode van het adres van de zaal
Plaatsvestigingsplaats van de zaal
Zaalnaam van de zaal, zoals bekend in DIP. Let op: is deze zaal niet bekend of erkend bij het FPK, dan wordt alleen de postcode van de zaal overgezet. Is het aantal uitgegeven kaarten groter dan de maximale zaalcapaciteit zoals bekend bij FPK? Dan wordt alleen het theater overgenomen.
Datumspeeldatum van de voorstelling
Type voorstellingtry-out, première, normaal of dernière
Festivalis de voorstelling onderdeel van een festival ja of nee?
Kenmerkhet kenmerk dat de voorstelling krijgt in Mijn Fonds: (FPK) Reguliere uitvoering, (FPK) Schoolvoorstelling concert PO, (FPK) Schoolvoorstelling / concert VO, (FPK) Educatieve activiteit, (FPK) Betaalde lezing of inleiding, (FPK) Overige. Deze kenmerken worden vertaald naar de juiste termen in Mijn Fonds.
Aantaltotaal aantal uitgegeven kaarten (vrijkaarten + betaalde kaarten)
Betaaldaantal kaarten waar voor betaald is
Vrijkaartaantal vrijkaarten
Fin afspraakpartage, uitkoop of huur
PKI IDhet ID van de productie plus het voorstellingsnummer in DIP


Je leest er meer over in deze folder. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren