Het landelijk gemiddelde wordt berekend aan de hand van de data van gekoppelde voorstellingen van alle bij DIP aangesloten aanbieders in alle bij DIP aangesloten theaters. Hieronder volgt een gespecificeerde beschrijving van de cijfers die onder het landelijk gemiddelde vallen.


AFRONDING IN PODIUMKUNST.INFO

Dit percentage wordt getoond zonder cijfer achter de komma. Het percentage wordt echter niet afgerond, maar afgekapt. Dit betekent in de praktijk dat een cijfer altijd naar beneden wordt afgerond. Een voorbeeld: 5,9998% wordt getoond als 5%


In DIP wordt er op twee decimalen afgerond..


WELKE VOORSTELLINGEN TELLEN MEE?

Bij de berekening van het landelijk percentage worden alle voorstellingen meegenomen met status Geaccepteerd, waarvoor ooit kaartverkoop* geregistreerd is. In de applicatie is dit als volgt te herkennen:

In de kolom Status staat het woord Geaccepteerd in de regel van de voorstelling.

In de kolom Verkocht staat een cijfer in de regel van de voorstelling. Staat hier geen cijfer, dan telt de voorstelling niet mee. Staat hier een cijfer nul, dan telt de voorstelling wél mee, want dan is de kaartstand ooit hoger geweest dan nul en zijn de verkochte kaarten weer vrijgegeven.

* Reserveringen en blokkades tellen in deze berekening NIET mee. 


PERCENTAGE IS HOGER DAN 100%

Er zijn enkele mogelijke oorzaken voor een gemiddelde bezettingsgraad van meer dan 100%.

  1. Een voorstelling is in een verkeerde, kleinere zaal ingevoerd en de verkoop loopt zo goed, dat deze voorstelling daardoor op een bezetting van meer dan 100% uitkomt. De aanbieder zal in dit geval de zaal aan moeten passen naar de juiste.

  2. Een zaal heeft vanuit het theater de verkeerde capaciteit of geen capaciteit meegekregen. Zeker zalen met een capaciteit van 0 zullen al snel tot extreme percentages leiden. Het theater kan de capaciteit aanpassen via de rangsjablonen. Dit is alleen nodig als het kaartverkoopsysteem niet automatisch de capaciteit meegeeft.