De kolom “Mijn Aandeel” staat in fase 1 niet in DIP en is momenteel alleen terug te vinden in PKI.


In de kolom Mijn Aandeel in het dashboard kun je het deel van de recette vinden dat na alle berekeningen aan je toekomt. Het bedrag in deze kolom wordt per productie getoond. Het kan voorkomen dat niet alle voorstellingen van een productie mee worden gerekend in het getoonde bedrag. De voorwaarden zijn namelijk:

  • Alleen voorstellingen met een goedgekeurde financiële afspraak tellen mee.
  • Alleen voorstellingen met status geaccepteerd tellen mee.
  • Alle voorstellingen die aan bovengenoemde twee voorwaarden voldoen tellen mee, ongeacht of er een kaartstand wordt geregistreerd.

Let op: een consequentie van de derde voorwaarde kan zijn, dat een garantie alvast wordt doorgerekend.