De gemiddelde kaartprijs is de totale recette gedeeld door het totaal aantal verkochte kaartjes voor de betreffende productie. 

Alleen de voorstellingen die status geaccepteerd hebben en waarvan (ooit) een kaartstand is geregistreerd worden meegeteld. Met de totalen hiervan berekenen we de gemiddelde kaartprijs. Let op: reserveringen en blokkades tellen niet mee.