Hoogstwaarschijnlijk is er een fout in de koppeling van Podiumkunst.info naar het boekingssysteem. Je kan dit controleren door in de applicatie Podiumkunst.info te kijken of daar wél standen en recette worden geactualiseerd. Als dit het geval is, dan verzoeken wij je contact op te nemen met de ontwikkelaar van het boekingssysteem met de vraag of deze de koppeling kan controleren. Als dit niet het geval is, vragen wij contact op te nemen via support@dip.nl.