Soms lijkt een locatie niet in Podiumkunst.info beschikbaar te zijn, maar vaak is de locatie via een andere naam toch te vinden. Er kunnen een aantal redenen zijn waarom het podium niet onder de gangbare naam is opgenomen of gebruikt mag worden:

  1. Het podium maakt onderdeel uit van een grotere organisatie. Deze organisatie gebruikt 1 kaartverkoopsysteem voor alle locaties en is dan ook via 1 koppeling verbonden met Podiumkunst.info om alle kaartstanden door te geven. Ook organisaties die nog niet zijn aangesloten, maar wel een duidelijke eenheid vormen voor meerdere podia zijn al als één theater ingevoerd. In zo'n geval zijn de verschillende podia ingevoerd als "zalen" binnen deze organisatie.

  2. Het podium valt officieel onder een organisatie met een andere naam. Deze organisatie heeft zich onder deze minder bekende naam bij ons aangemeld.

  3. Het podium maakt deel uit van een grotere organisatie, maar binnen deze organisatie worden losse kaartverkoopsystemen gebruikt voor de afzonderlijke podia. In zo'n geval wordt er juist voor gekozen om niet de overkoepelende organisatie aan te houden.

 

Daarnaast kan het voorkomen dat een locatie dubbel in het systeem staat. Dit is het geval als er voor dezelfde locatie verschillende verkoopkanalen gebruikt worden voor afzonderlijke onderdelen in de programmering. Het kan ook zo zijn, dat we eerder per ongeluk bepaalde podia dubbel hebben ingevoerd. Als er voor beide reeds voorstellingen zijn ingevoerd kunnen we geen van beide meer verwijderen uit onze database. Om dit dan toch te rectificeren is er steeds 1 definitief theater gekozen en voor de andere theaters is de naam aangepast met de toevoeging "NIET GEBRUIKEN".

 

Om je te helpen om de gewenste locatie te kunnen vinden, hebben we enkele lijsten gemaakt die hierbij uitkomst kunnen geven:

  1. De lijst Waar te vinden geeft een overzicht van theaters en zalen, die verstopt zitten onder een andere naam, of die dubbel in het systeem staan. Kijk in de kolom "Zoeknaam" of "plaatsnaam" om de gezochte locatie te vinden. De kolom "Voorwaarde" legt uit wanneer welk alternatief gebruikt wordt.

  2. Kom je een locatie tegen met "NIET GEBRUIKEN" in de naam, kijk dan in deze lijst om het alternatief voor de gewenste locatie te vinden.

 

Mocht je toch nog een theater of een zaal in onze applicatie missen, laat het ons dan weten via support@dip.nl