Theatertoeslag

DIP en onze gebruikers willen inzicht in het aandeel van theaters en bespelers. Hiervoor zijn uniforme gegevens nodig. De theatertoeslag is een onderdeel van de verdeling van de recette tussen beide partijen. Andere toeslagen, zoals die van de garderobe en drankje zijn puur theaterinkomsten. Er zit ook een verschil in de communicatie over de toeslagen naar de klant: overige toeslagen worden vaak zichtbaar in rekening gebracht, maar de theatertoeslag nooit.


Btw

Op de theatertoeslag is een lager btw-tarief van toepassing dan op andere toeslagen. Daarom moet deze doorgegeven worden ínclusief btw.