Om te voldoen aan de wens om inzicht te krijgen in het aandeel van theaters en bespelers, is het belangrijk om uniforme gegevens te hebben. Zo wordt de theatertoeslag gezien als onderdeel van de verdeling van de recette tussen beide partijen, waar garderobetoeslagen en de gerekende prijzen van drankjes puur inkomsten voor theaters zijn. Verder zit er ook een verschil in hoe de toeslagen naar de klant gebracht worden: klanten krijgen de overige toeslagen vaak zichtbaar in rekening gebracht, maar de theatertoeslag nooit.


Waarom wordt de recette inclusief BTW doorgegeven?

De theatertoeslag moet inclusief BTW doorgegeven worden, omdat er een lager BTW tarief van toepassing is dan over andere toeslagen.