De koppeling tussen een kaartverkoopsysteem en Podiumkunst.info is erop gericht alle relevante cijfers voor een voorstelling over te zetten vanuit het kaartverkoopsysteem naar de database van Podiumkunst.info, zodat aanbieders deze cijfers kunnen ophalen en/of inzien.


WAT WE NODIG HEBBEN...

Liefst elk uur, maar anders toch minstens eens per 24 uur, een update voor elke gekoppelde voorstelling van:

 • het aantal verkochte kaarten en de bijbehorende recette per kaartsoort
 • het totaal aantal reserveringen en de bijbehorende recette
 • de cijfers voor blokkades en indien van toepassing de bijbehorende waarde
 • de actuele zaalcapaciteit

Je kunt er voor kiezen om de te koppelen nummers op te halen, maar het is ook mogelijk om de theaters deze in te laten voeren. Het unieke voorstellingsnummer heeft het volgende format:

NL-00-000-00000|00000

Dit is opgebouwd uit het productie-ID voor de streep (|) en het voorstellingsnummer binnen die productie na de streep.


5.1.2.2 DE API-CALLS

Je kunt de door aanbieder of Podiumkunst.info ingevoerde gegevens ophalen met deze API-call:
GET {{url}}/rest/theaters/{theater}/performances.{_format}
Indien nodig zal de applicatiebeheerder voor een nieuwe koppeling enkele producties en voorstellingen aanmaken. Het komt echter ook vaak voor, dat aanbieders al voorstellingen hebben klaargezet voor afnemers die nog niet zijn aangesloten. In zo'n geval kun je met deze gegevens werken.

Vervolgens heb je de volgende API-calls nodig om de gegevens in te schieten die wij graag willen:
PUT {{url}}/rest/tickets/cumulative/set.{_format}
PUT {{url}}/rest/reservations/cumulative/set.{_format}
PUT {{url}}/rest/blocked-seats/cumulative/set.{_format}

PUT {{url}}/rest/theater/{theater}/performance/{production}/capacity/{number}.{_format}


5.1.2.3 DE DEFINITIES

De te kiezen kaartsoorten zijn:

 • normal
 • discount
 • free
 • other

Hierbij gaan wij uit van de volgende definities:

 • normal = normaal = het reguliere tarief voor bezoekers zonder enige bijzonderheden
 • discount = korting = het tarief voor bezoekers die een afwijkend tarief betalen op basis van bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld CJP-houders, last-minute-kaarten, etc.)
 • free = vrijkaarten = alle gratis kaarten die worden weggegeven (tenzij er een logische reden is om gratis kaarten anders te registreren: dan kunnen gratis kaarten ook als type "normaal" of "korting" worden verwerkt)
 • other = overig = alle kaarten die niet aan bovenstaande omschrijvingen voldoen


Bovengenoemde definities gelden voor kaarten, die de bezoeker daadwerkelijk heeft aangeschaft. Daarnaast willen we ook de volgende cijfers inzichtelijk maken:

reservations = reserveringen = alle kaarten die niet betaald EN/OF niet geprint zijn, maar wel al zijn toegekend aan een bezoeker. Deze omschrijving is bedoeld als een soort processchema:

 • niet betaald = reservering,
 • maar als het vrijkaarten zijn worden die niet betaald, dus dan kan de printstatus doorslaggevend zijn. Is een vrijkaart geprint, dan is dit geen reservering meer. Tot die tijd wel.

blocked-seats = blokkades. Deze willen we opsplitsen met onderscheid in “definitief niet in verkoop” en “voorwaardelijk niet in verkoop”.

Daarmee behandelen we meteen ook capacity = actuele zaalcapaciteit:

 • definitieve blokkades worden voor de betreffende voorstelling van de capaciteit van de zaal afgehaald. Over het algemeen zal dit gaan om stoelen die om voorstellingstechnische redenen niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat er apparatuur in de zaal geplaatst wordt, of omdat een acteur in het publiek moet zitten, of veel voorkomend: de orkestbak in gebruik. Gebruik hiervoor dus capacity.
 • voorwaardelijke blokkades worden aan ons doorgegeven als blocked-seats. Denk hierbij aan een balkon, dat pas in verkoop gaat als de voorverkoop hard loopt, rolstoelplaatsen die pas in verkoop gaan als er daadwerkelijk een rolstoelplaats gewenst is, etc.