Informatie voor kaartverkoopsystemen

Gewijzigd op Sun, 21 May 2023 om 07:14 PM

Het DIP-platform heeft een koppeling met verschillende kaartverkoopsystemen. Door deze koppeling worden alle relevante cijfers voor een voorstelling vanuit het kaartverkoopsysteem overgezet naar de DIP-database. Aanbieders kunnen deze cijfers vervolgens ophalen en/of inzien.

 

WAT WE NODIG HEBBEN ...

Liefst elk uur, maar anders toch minstens eens per 24 uur, een update voor elke gekoppelde voorstelling van:

 • het aantal verkochte kaarten en de bijbehorende recette per kaartsoort;
 • het totaal aantal reserveringen en de bijbehorende recette;
 • de cijfers voor blokkades en - indien van toepassing - de bijbehorende waarde;
 • de actuele zaalcapaciteit.

Je kunt ervoor kiezen om de te koppelen nummers op te halen, maar het is ook mogelijk om de theaters deze in te laten voeren. Het unieke voorstellingsnummer ziet er als volgt uit: NL-00-000-0000000|00000. Met voor de streep (|) het productie-ID en na de streep het voorstellingsnummer binnen die productie. 


DE API-CALLS

Je kunt de door de aanbieder of door DIP ingevoerde gegevens ophalen met deze API-call: 

GET {{url}}/theaters/performances
Indien nodig zal de applicatiebeheerder voor een nieuwe koppeling enkele producties en voorstellingen aanmaken. Het komt ook vaak voor dat aanbieders al voorstellingen hebben klaargezet voor afnemers die nog niet zijn aangesloten. In dat geval kun je met deze gegevens werken.

Vervolgens heb je de volgende API-calls nodig om de door DIP-gewenste gegevens in te voeren:
PUT {{url}}/tickets/cumulative
PUT {{url}}/reservations/cumulative
PUT {{url}}/blocked-seats/cumulative

PUT {{url}}/productions/{production}/performances/{number}/capacity

 

KAARTSOORTEN

De te kiezen kaartsoorten zijn:

 • normal
 • discount
 • free
 • other


Hierbij gaan wij uit van de volgende definities:

 • Normal = normaal = het reguliere tarief voor bezoekers zonder enige bijzonderheden.
 • Discount = korting = het tarief voor bezoekers die een afwijkend tarief betalen op basis van bepaalde kenmerken (bijvoorbeeld CJP-houders, last-minute-kaarten, etc.).
 • Free = vrijkaarten = alle gratis kaarten die worden weggegeven (tenzij er een logische reden is om gratis kaarten anders te registreren: dan kunnen gratis kaarten ook als type 'normaal' of 'korting' worden verwerkt).
 • Other = overig = alle kaarten die niet aan bovenstaande omschrijvingen voldoen.

 

Deze definities gelden voor kaarten die de bezoeker daadwerkelijk heeft aangeschaft.


Daarnaast zijn er nog reserveringen:

 • reservations = reserveringen = alle kaarten die niet betaald EN/OF niet geprint zijn, maar wel al zijn toegekend aan een bezoeker. Een schema:
  • Niet betaald = reservering,
  • Zijn het vrijkaarten (dus niet betaalde kaarten)? Dan is de printstatus doorslaggevend. Een geprinte vrijkaart is geen reservering meer. Is er nog niet geprint? Dan is de kaart nog wél een reservering. 
  • Blocked-seats = blokkades. Hierbij maken we onderscheid in 'definitief niet in verkoop' en 'voorwaardelijk niet in verkoop'.
   • Definitieve blokkades worden voor de betreffende voorstelling van de zaalcapaciteit afgehaald. Dit is bijvoorbeeld het geval bij stoelen die om technische redenen niet beschikbaar zijn (apparatuur in de zaal, een acteur die in het publiek moet zitten, de orkestbak in gebruik, et cetera). Hiervoor gebruik je dus de capacity = actuele zaalcapaciteit.
   • Voorwaardelijke blokkades worden in eerste instantie aan ons doorgegeven als blocked-seats. Denk hierbij aan een balkon dat pas in de verkoop gaat als de voorverkoop hard gaat. Of rolstoelplaatsen die pas in verkoop gaan als ze ook daadwerkelijk gewenst zijn. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren